ANBI

ANBI-goedgekeurddoelStichting Repair Café Bussum is door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Daarnaast heeft de instelling met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.

De ANBI-status maakt het voor donateurs fiscaal aantrekkelijk om onze Stichting te steunen. Op de website van de belastingdienst vindt u hier meer informatie over.

Sinds 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een ANBI, waaronder dat de ANBI een aantal gegevens op hun website publiceert.
In een overzicht bij elkaar: