ANBI

      Stichting Repair Café Bussum is door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Daarnaast heeft de instelling met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.

De ANBI-status maakt het voor donateurs fiscaal aantrekkelijk om onze Stichting te steunen. Op de website van de belastingdienst vindt u hier meer informatie over.
Sinds 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een ANBI, waaronder dat de ANBI een aantal gegevens op hun website publiceert.

        In een overzicht bij elkaar:

 • Naam: Stichting Repair Café Bussum
 • RSIN/fiscaal nummer: 852954323
 • Doelstelling: Repareren op een moderne manier terugbrengen in de lokale samenleving.
 • Bestuurders:
  Johan Vos (voorzitter),
  Joep Koopmans (penningmeester),
  Neeltje Veken (secretaris).
 • Beloningsbeleid: Geen van de bestuurders, noch de betrokken vrijwilligers, ontvangen een vergoeding voor de tijd die zij investeren
 • Verslagen van activiteiten
  Zie nieuwsberichten op de voorpagina
 • Beleidsplan 2024
 • Financiële verantwoording
 • Jaarrekening_2022
 • Jaarrekening 2023