Geschiedenis

Enthousiast geworden door het Repair Café in Amsterdam-Zuidoost en de positieve landelijke media aandacht, heeft Milieuraad Bussum het initiatief genomen om het Repair Café naar Bussum te halen.

Stichting Repair Café Bussum

Het Repair Café Bussum is sinds haar start in het najaar van 2012 enorm gegroeid. Het team van vrijwilligers, allemaal in bezit van praktische vakkennis op het gebied van reparaties, wordt steeds groter en is helemaal aangestoken door het enthousiasme en de interesse van bezoekers van de eerste edities. Bij het opstarten van Repair Café Bussum door de Milieuraad Bussum is afgesproken dat het op eigen benen zal komen te staan zodra de omstandigheden dat toelaten. Door donaties van het Rabobank Coöperatiefonds en Notariskantoor Doude van Troostwijk hebben wij in juni 2013 die stap kunnen maken, en zetten wij onze activiteiten voort als Stichting Repair Café Bussum (RSIN 8529.54.323). In het bestuur van de stichting hebben plaatsgenomen: Lidwien van de Ven (voorzitter), Petra Olgers (secretaris), Freek Vos (penningmeester) en Remy van Baal (algemeen). In januari 2014 is Stichting Repair Café Bussum de ANBI status toegewezen.

Milieuraad Bussum

Milieuraad Bussum is een adviserende en controlerende gesprekspartner voor zowel het college van B&W als de gemeente Bussum. De Milieuraad behartigt de belangen van het milieu en draagt met ideeën en advies bij aan duurzame ontwikkeling van de gemeente. De onderwerpen waar de in 2007 opgerichte raad zich over buigt, lopen uiteen van plastic afvalinzameling, het nemen van energiebesparende maatregelen en het terugdringen van bestrijdingsmiddelengebruik in de gemeente. Milieuraadsleden vormen het bestuur van de stichting.

De Milieuraad Bussum is na de fusie van Bussum, Naarden en Muiden op 1 januari 2016 opgehouden te bestaan.