Reparatieaanvraag

    Als je een reparatieverzoek wilt doen, vul dan hierna je contactgegevens in en omschrijf zo precies mogelijk waar het om gaat.

    Er kan tijdelijk GEEN reparatieverzoek ingediend worden. Zie ook de homepage voor details.

    Bovenstaande gegevens worden door ons aan niemand buiten het Repair Café Bussum ter beschikking gesteld. Alleen de vrijwilliger die met de reparatie bezig gaat heeft inzage in deze gegevens.