Denksportcentrum gastheer van het Repair Café

Zaterdag 14 december weer een reparatiebijeenkomst

Het achtste en alweer laatste Repair Café van 2013 zal plaatsvinden op zaterdag 14 december van 10:00 tot 13:00 uur. We zitten weer op een bijzondere locatie: Denksportcentrum Bussum (Nieuwe Englaan 6). De vaste gebruikers van het Denksportcentrum, waaronder vier bridgeclubs en een schaakclub, grijpen de gelegenheid aan om de hele ochtend een demonstratie bridgen te geven.

Ondertussen zullen de reparateurs van het Repair Café doen waar ze goed in zijn: kapotte spulletjes bekijken en waar mogelijk samen met u repareren. U kunt terecht met allerhande elektrische apparaten, kapot huisraad of textiel waar u voor een kleine reparatie zelf niet voldoende deskundig bent. Wij zorgen voor gereedschap, lijm, materialen en koffie!

De bijeenkomsten van het Repair Café Bussum zijn zo goed bezocht dat de wachttijd soms wat kan oplopen. De meeste bezoekers ervaren dit echter niet als een probleem. Het is gezellig, er is koffie en er wordt naast technische kennis ook ervaringen uitgewisseld. Voor kinderen is er een knutsel- en spelletjestafel.

Denksportcentrum Bussum is het beste per fiets bereikbaar. Dichtbij parkeren kan in parkeergarages De Olmen en Brediusdam. Let u erop dat u voldoende parkeergeld betaald?

Repair Café Bussum doet op 20 september mee aan de Gooise Goede Doelen Markt

BUSSUM – De Bussumse notarissen Dirk en Helmi Doude van Troostwijk komen met een opvallend initiatief. Ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van hun kantoor organiseren zij de eerste Gooise Goede Doelenmarkt. De bedoeling is dat hierdoor non-profitorganisaties uit de regio meer onder de aandacht komen en mede daardoor ook extra financieel ondersteund kunnen worden.

“In de huidige tijd hebben de goede doelen het vaak financieel heel zwaar, omdat er overal bezuinigd moet worden”, zegt Dirk Doude van Troostwijk. “Nu de overheid zich terugtrekt, zijn goede doelen meer en meer afhankelijk van donaties van particulieren en het bedrijfsleven. Juist omdat deze organisaties vrijwillig vele goede zaken organiseren, willen wij hier extra aandacht voor vragen”.

Enkele tientallen Gooise goede doelen hebben een uitnodiging van de notaris ontvangen om op 20 september aanstaande deel te nemen aan deze bijzondere markt. Ook andere non profitorganisaties die binnen de doelstellingen passen, kunnen zich vóór 16 augustus a.s. aanmelden via www.gooisegoededoelenmarkt.nl.

Omdat de Gooise Goede Doelenmarkt gecombineerd wordt met de viering van het vijfjarig bestaan van het notariskantoor, verwacht Doude van Troostwijk enkele honderden bezoekers. Alle aanwezige organisaties kunnen in een marktkraam hun organisatie presenteren en zo ook contacten leggen met nieuwe donateurs of sponsors. De manifestatie zal plaatsvinden rond het kantoor van de notaris aan de Meerweg 17 in Bussum.

De notaris vraagt de aanwezige gasten om in plaats van cadeaus een gift achter te laten in de Goede Doelenpot. De inhoud van die pot wordt na afloop door notariskantoor Doude van Troostwijk verdeeld onder de deelnemende ‘Gooise Goede Doelen’.

Om de Gooise organisaties verder te steunen zal de notaris ook extra aandacht besteden aan mogelijkheden van fiscaal vriendelijk schenken, zoals lijfrenteschenkingen. De Bussumse notarissen hopen dat de Gooise Goede Doelenmarkt zo succesvol zal zijn dat deze kan uitgroeien tot een jaarlijkse traditie.

Meer informatie is te verkrijgen via info@doudevantroostwijk.nl

LOGOGGDMFCMS