Repair Café Bussum op eigen benen

Ruim een half jaar nadat het eerste Repair Café in Bussum is gehouden kan het initiatief op eigen kracht verder. Vanaf vrijdag 28 juni heeft het Repair Café Bussum officieel de status van stichting gekregen. Afgelopen vrijdag even na elven tekenden Lidwien van de Ven, Remy van Baal en Petra Olgers de oprichtingsakte bij notariskantoor Doude van Troostwijk.

Op initiatief van Milieuraad Bussum is het Repair Café in Bussum opgestart. Een vierkoppige werkgroep ging in juni van start en kon in tijdsbestek van drie maanden voldoende vrijwilligers werven om te starten. Op zaterdag 13 oktober opende wethouder Gerard Boekhoff de eerste bijeenkomst in het voormalige postkantoor. Sindsdien is het Repair Café Bussum nog driemaal georganiseerd en draait het café inmiddels met een team van bijna 30 enthousiaste vrijwilligers, bestaande uit reparateurs, gastvrouwen en organisatoren. Het eerste jaar op een wisselende locatie zodat iedereen dichtbij huis kan kennismaken met het reparatiecafé. Al meer dan 500 mensen bezochten het café.

Sponsors
Dinsdag 2 juli ontvangt de kersverse stichting een symbolische cheque ter waarde van € 1000,- vanuit het Coöperatiefonds Rabobank Noord Gooiland. Medeoprichter Lidwien van de Ven: “Wij zijn trots dat de Rabobank onze stichting steunt met dit bedrag. Dit vormt een erkenning van het doel dat we nastreven om een maatschppelijke betekenis te vervullen. Het betekent ook dat we kunnen investeren in gereedschap en aankleding”.

Ook notaris Dirk Doude van Troostwijk ondersteunt het Repair Café Bussum van harte met een tegemoetkoming in de oprichtingskosten. “Een fantastisch initiatief dat mijn vrouw en ik niet alleen graag steunen, maar ook in de privésfeer bezoeken als er iets kleins huishoudelijks kapot is gegaan. De kinderen leren zo dat dingen niet persé weggooid hoeven worden”, aldus Doude van Troostwijk.

Zomerspecial met kinderhaakworkshop
Het Repair Café Bussum heeft al vier keer plaatsgevonden op verschillende locaties in Bussum. Alle vier de edities werden druk bezocht. Op 3 augustus vindt een speciale editie van het Repair Café plaats in woonzorgcentrum De Zandzee. Vivium Zorggroep en Repair Café Bussum willen daarmee wat extra reuring brengen in de anders wat stillere vakantieperiode. Voor de kinderen zal een haak en breiworkshop worden georganiseerd. Iets waar de bewoners van De Zandzee zeer bedreven in zijn, alsdus Vivium. Daarna zal op op 14 september het café te vinden zijn in wijkcentrum Achter de Linde.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *